1. Trước web 3.0 và blockchain: Cơ bản về khoa học máy tính
 2. Nguyên lý hoạt động của blockchain
 3. Ứng dụng phi tập trung là gì?
 4. Frontend trong năm 2022 có gì lạ?
 5. Tại sao tôi nên tìm hiểu về Web 3.0?
 6. Cơ bản về Web 3.0 và Solidity.
 7. Phát triển phần mềm với blockchain: Smart Contracts là gì?
 8. Học về Solidity và thử deploy một Smart Contracts
 9. Thế nào là Web3 Developer?
 10. Build thử một project với Solidity.
 11. Học Solidity bằng cách tạo ra một cryptozombies (https://cryptozombies.io)
 12. Thử với Dapp Front-end: Cơ bản về Web3.js và Ethers.js
 • 13.1 Web3.js
 • 13.2 Ethers.js
 1. Học thêm về Alchemy
 2. Remix IDE là gì?
 3. Phát triển một web project đầu tiên nào?
 4. Học về HardHat
 5. Học về Truffle và Ganache
 6. Tìm hiểu thêm về “Test your Smart Contracts”
 7. Tìm hiểu về “I Test my Decentralized Application”
 8. Tạo DApps nhanh, Moralis là gì?
 9. Tổng kết về khoá học :3