Nay rảnh rảnh ngồi lấy note trên tablet ra viết lại:


Hôm trước, có ông anh lâu ngày không gặp hẹn cafe ở một quán trên đường Phan Thành Tài, trong lúc đợi không có gì làm và với một thằng nhiều chuyện như mình thì mình bắt đầu dò xét xung quanh với ánh mắt của một kẻ lập dị. Và… đối tượng của mình đã xuất hiện, một bàn gần chỗ mình ngồi có một cặp đôi đang cãi nhau: Cậu chuyện thì đơn giản là bạn gái đang điều tra người yêu và yêu cầu người yêu mình chứng minh hôm qua không đi chơi với một bạn nào đó khác.

Đang ngồi hóng chuyện thì mình chợt nhớ ra một câu chuyện của mình cũng giống vậy nên lấy note ra note lại mấy dòng: lúc đó bạn người yêu mình cũng yêu cầu mình chứng minh hôm qua mình không đi chơi với con bé L, và với một người đã từng học luật, hiểu luật và thề có luật là mình tuân thủ pháp luật Việt Nam hết sức nghiêm túc thì mình phát biểu: “Theo điều 31 hiến pháp Việt Nam có quy định: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh là có tội và nghĩa vụ chứng minh một người có tội thuộc về bên có trách nhiệm buộc tội nên anh không có trách nhiệm phải chứng minh mình vô tội.”

Và các bạn nghĩ đúng rồi đấy, bạn đấy trở thành người yêu cũ của mình… Và bài học rút ra là: Dù bạn gái của mình có học luật thì cũng đừng dùng luật để nói chuyện với cô ấy. :sosad: