“Quao… Quao… cuối cùng cũng có thể bắt đầu câu chuyện này, thật lòng mà nói mình ấp ủ dự án này cũng rất rất lâu rồi nhưng không biết bắt đầu tư đâu và khi nào. Phần nào đó mình sợ sẽ quấy rầy đến cuộc sống của những người đã trải qua nhưng năm tháng cũng mình, phần nào đó sợ rằng câu chữ của mình không đủ để kể, viết, tưởng thuật lại tất cả những cảm xúc đã trải qua…”


Hy vọng mọi người đọc vài dòng này trước khi vào đọc mạnh “truyện/chuyện” chính:

  • Trước tiên mình xin lỗi nếu ai đó trong câu chuyện của mình đọc được những dòng này, nếu bạn muốn mình xoá bài viết có thể liên lạc với mình, mình sẽ xoá ngay lập tức.
  • Nếu bạn một người quen, một người trong câu chuyện của mình thì xin phép coi nó như một bộ truyện và đừng đưa nó ra cuộc sống thật cũng đừng làm phiền với những người trong “bộ truyện” này.
  • Bạn có thể tin, có thể không tin mình nhưng mình hy vọng bạn không đánh giá nhân vật trong câu chuyện, kể cả mình. Vì dù sao những thứ này cũng đã trải qua rồi.
  • Tên nhân vật sẽ được viết tắt, ví dụ Long mình sẽ viết là L, có thể đây là tên đúng của nhân vật trong cuộc đời mình hoặc có thể đã được thay đổi.

Đây sẽ là chuỗi nhưng câu chuyện về những gì mình đã trải qua với những nhân vật quan trọng trong cuộc đời mình. Có một vài nhân vật chỉ có một vài chương hoặc có thể chỉ có một chương vì họ đã định nghĩa con người mình hiện tại nhưng thời gian mình trải nghiệm cuộc sống với họ không đủ dài để có thể viết dài hơn. Tất cả đều được mình viết ra từ nhật ký và những gì mình nhớ được nên có thể sẽ không đúng với thực tế một chút nhưng mình cam đoan tất cả những gì trong này đều là sự thật, mình đã trải qua.

Bắt đầu câu chuyện này sẽ là “Mối tình đầu lần thứ 2” của mình, vì đây là nhân vật khá lớn đã định hình con người mình. Dù thời gian trải qua thanh xuân cùng cố ấy không dài như “Mối tình đầu” của mình nhưng mình muốn cô ấy là người bắt đầu chuỗi bài viết dài của mình.

Có bạn hỏi vì sao bắt đầu không phải là mối tình đầu: -> Vì nhật ký thời cấp 3 về trước mình bị mất rồi 😭 😭


Mối tình đầu lần thứ 2: H