⌨️

Coding

Mới viết đại dăm ba dòng, vậy là code hết mịa thành xuân


Dữ liệu trong trang này được tính từ khi mình bắt đầu sử dụng wakapi là tầm vài tháng gần đây và đa số chỉ tính ở thời gian mình làm việc với dự án cá nhân của mình thôi

Có lẽ không lạ và bất ngờ khi ngôn ngữ chính mình dùng là Type Script và TSX, Unknown là công cụ mà phần mềm không detect được và Others là những những ngôn ngữ khác được mình tính tổng lại vì không tiện hiển thị.
Mình dùng MacOS trên macbook cá nhân và Linux cho PC, việc mình unix cho mọi thứ cũng không khiến mình quá bất ngờ.
Hiện tại mình chỉ mới sử dụng wakapi một thời gian ngắn, có lẽ mình sẽ update phần này nhưng đợi đến khi lượng data của mình đủ đã :)))
Trang này có vẻ chưa nhiều và sắp tới mình sẽ update thêm, nhưng hiện tại nó chỉ nên như vậy thôi